מפה נספחת לתשובת חופש מידע עיריית ירושלים

מפה נספחת לתשובת חופש מידע עיריית ירושלים2018-01-23T12:15:22+00:00