בית מדרש רחוב

Loading אירועים
האירוע הזה הסתיים.

לכבוד יום ירושלים נקיים לימוד משותף מטקסטים מגוונים ורב-תרבותיים בנושא סובלנות וירושלים.

נשמח בבואכם.