יום ירושלים – אידיאולוגיות מקומיות והשפעות לאומיות

Loading אירועים
האירוע הזה הסתיים.

בקרב ציבורים שונים במדינה יום ירושלים הינו משמעותי אף יותר מיום העצמאות. יום זה מסמל את הניצחון המפואר במלחמת ששת הימים, את איחוד העיר וכיבוש הגדה המערבית. שבוע אחד ביוני 1967 אשר שינה את המזרח התיכון והשפיע עמוקות על החברה הישראלית והפלסטינית כאחד. עבור הציונות הדתית איחוד/כיבוש ירושלים היה רגע מכונן באופן מיוחד. האנרגיה החלוצית שפתח השחרור / הכיבוש העלו אל פני השטח את זרמי המעמקים והמטען המשיחי הטמון בציונות כולה. סביב אותה חלוציות נוצרה התחדשות רעיונית שבתורה השפיעה על העמדות הפוליטיות והחברתיות של מדינת ישראל בכלל וירושלים בפרט ויצרה בירושלים צורת שלטון ודו – קיום בין המודל בחיפה למודל בחברון. במפגשנו נבחן בקצרה את המשמעויות והנסיבות ההיסטוריות-תרבותיות של יום ירושלים בעיצוב המדיניות בירושלים ובכלל.

ערן צדקיהו – דוקטורנט ומורה דרך, ואלחנן מילר – עיתונאי, עמיתי מחקר בפורום לחשיבה אזורית בשיחה מיוחדת על יום ירושלים