מסמנים מציאות – ילדים חירשים ושומעים יוצרים ביחד בבי”ס כי”ח

Loading אירועים
  • האירוע הזה הסתיים.

תלמידי בי”ס כי”ח לחירשים ובי”ס ארגנטינה, חירשים ושומעים, ערבים ויהודים, לומדים ביחד שפת סימנים ויוצרים מופע משותף.

האירוע לתלמידי וצוות בתי הספר בלבד, ואינו פתוח לציבור.