Loading אירועים
האירוע הזה הסתיים.

תלמידי בי”ס כי”ח לחירשים ובי”ס ארגנטינה, חירשים ושומעים, ערבים ויהודים, לומדים ביחד שפת סימנים ויוצרים מופע משותף.

האירוע לתלמידי וצוות בתי הספר בלבד, ואינו פתוח לציבור.