סיור מטעם “עמק שווה”: מורשת מוסתרת

Loading אירועים
האירוע הזה הסתיים.

באתר העתיקות ממילא, הנמצא בליבה של ירושלים, התגלו ממצאים מסוף המאה השישית לפנה”ס ומערכות מים מן התקופה הרומית המאוחרת. עיקרו של האתר הוא בית קברות מוסלמי רחב ידיים,שתחילתו במאה העשירית לספירה והפעילות בו נמשכה ברציפות עד למאה העשרים.

ערכה הנדל”ני הגבוה של הקרקע, והיותם של רוב השרידים במקום קברים מוסלמים, מציבים אתגר למפתחים, למשמרים ולשואפים לחיות בעיר פלורליסטית, המטפחת את המורשת התרבותית של כל מי שחי בה.

במהלך הסיור נדון בסוגיות אלה ובאתגרים של פיתוח עירוני מול כללים ואמנות של שימור והגנה על עתיקות.

הרשמה לסיור (ללא תשלום)