Loading אירועים
האירוע הזה הסתיים.
ירושלים בכלל, וקטמון בפרט אולי נתפסת בעיניי רבים, כמקום קשה לחיות בו, עם לחימה עקובה ודם ומאבק בלתי פוסק לשרוד.

אנו ננסה בשעתיים קסומות מצד אחד, וציניות מהצד השני, להראות זווית קצת אחרת של ירושלים דרך סיפורה של קטמון, להראות את החילוניות דרך המנזרים, את דו הקיום דרך סיפורי הבתים, את הפמיניזם דרך שמות הרחובות, את היחס האוהד לקהילה הגאה דרך דגלי השכונה ומי יודע, אולי מקטמון תצא הבשורה לירושלים אחרת, סבלנית יותר, מכבדת יותר, אוטופיה.

ההליכה תתקיים ביום שבת 4.6 בשעה 17:30. נפגש בצומת שדרות הרצוג /שדרות חיים הזז – ליד המנהרה (בצד של העמק), משך ההליכה כשעתיים, נקודת סיום בלב קטמון, אבל עדיין מרחק הליכה קצר מעמק המצלבה, כך שמומלץ לבאים מחוץ לעיר להחנות במגרש חניה (חינם!) ליד שבט הצופים.

מומלץ להגיע בנעליים נוחות, מים לשתייה (או בירה) וכובע, לא בהכרח בסדר הזה.

לא יעשה שימוש במדונה, כך שהסיור מותאם לשומרי שבת.

הסיור הוא בחינם!!! אבל מצביעי יש עתיד יתבקשו לקנות למדריך בירה על עצם היותם סחים 🙂