רשימת יוזמות הסובלנות
יום ירושלמי: יום האחר
שבוע הסובלנות הירושלמי
عن | About | אודות
צרו קשר | للاتصال معــنا | Contact Us

ברוכ׊׉ הבא׊׉ לאתר “ירושלים סובלנית”, אשר מרכז את כל הפעולות האקטיביסטיות המעודדות סובלנות בירושלים. ניתן לעקוב אחר כל הפעילויות גם בעמוד הפייסבוק ירושלים סובלנית, וכך להצטרף למה שכבר נעשה, או להחליט להקים בעצמכ׋ יוזמה!

أهلاً وسهلاً  بكم/ن لموقع ” القدس المتسامحة”ً، الذي يركز جميع النشاطات التي تشجع التسامح في القدس.
بالإمكان متبعة كافة الفعاليات في صفحة الفيسبوك أيضاً، والانضمام لما يتم تنفيذه، أو ان تبادروا بأنفسكم/ن لنشاط خاص بكم/ن.

Welcome to the “Jerusalem Tolerance” website, where you can find information about tolerance-promoting activities in Jerusalem. Follow us on Facebook, participate in an activity, or create a new initiative!