בכל שנה, ירושלמים לוקחים אחריות על “יום הסובלנות הבינלאומי” (16 נובמבר) והופכים אותו לשבוע שלם של אירועים, פעולות ומפגשים במרחב הציבורי להפגיש ירושלמים וירושלמיות מכל הגוונים, מכל הרקעים ומכל התרבויות.

في كل عام يأخذ مقدسيون على عاتقهم “يوم التسامح الدولي” (16تشرين الثاني 16/11) ويحولونه لأسبوع كامل من النشاطات, والفعاليات واللقاءات في الفضاء العام. ملتقى لمقدسيين ومقدسيات من جميع الخلفيات والثقافات المتنوعة.

فقط في القدس يتحول يوم دولي لأسبوع كامل من النشاط الفعال لتقدم التسامح والتعددية الثقافية!

רק בירושלים – יום בינלאומי הופך לשבוע שלם של עשייה אקטיביסטית שמקדמת סובלנות ורב-תרבותיות!