בליבה חומה
תכנית ‘בליבה חומה’ פועלת מזה 5 שנים, על מנת לאפשר לצעירים חרדים להשתלב בהצלחה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בדרכם לרכוש פרנסה בכבוד, ובנוסף ליצור שינוי חברתי ביחסי המגזרים השונים בישראל. התכנית הוקמה על ידי צעירים בעקבות שבר גדול בו חזו במהלך מאבק חברתי בין ציבור הסטודנטים לציבור החרדי בשנת 2010. ‘בליבה חומה’ החלה לפעול בירושלים, ובמהרה התרחבה גם לאיזור גוש דן, לבאר שבע, אשדוד ולחיפה. עד היום השתתפו בפרויקט כ- 1,000 סטודנטים.

בשנים האחרונות החלה מגמה נרחבת במסגרתה כ- 13,000 צעירים חרדים כבר נכנסו בשערי האקדמיה הישראלית, במטרה להשתלב בהמשך במעגל התעסוקה. עם זאת, שיעור הנשירה בקרב הסטודנטים החרדים הוא גבוה ביותר עקב שורה של חסמים, כאשר מחקרים מצביעים על כ- 50% נשירה. נתון זה מקבל משנה תוקף גם מהמציאות ב’שטח’ בה אנו נתקלים. תכנית ‘בליבה חומה’ שואפת להעניק מענה לאתגר זה, באמצעות תכנית של שיתוף פעולה ולימוד הדדי בין סטודנטים חרדים, חילוניים ודתיים. מדי שבוע לומד כל זוג סטודנטים 3 שעות, כאשר שעתיים מוקדשות לשיעור פרטי בכל מקצוע שיידרש, והשעה השלישית מוקדשת ללימודי חברותא משותפים. זאת, במטרה לקרב לבבות ולהעצים את ההיכרות ביניהם. התכנית הצליחה עד כה להפחית את שיעור הנשירה בקרב משתתפיה לשיעור חד ספרתי.

The program was initiated by student leaders following the great fracture they witnessed during the social struggle between students and Haredim in 2010. Quickly growing in popularity and demand, Beliba Choma expanded to Jerusalem, the Tel Aviv metropolitan area, Be’er Sheva and Haifa. Over 1,00 students have now participated in the program, with participation significantly rising each year.
Beliba Choma (A Wall in its Midst) was founded in 2012 with a mission to assist young Haredi students to successfully integrate into Israel’s higher education system on their way to attaining a respectable living, while simultaneously creating a social change in the relations between the various cultural sectors in Israel.

​The program accomplishes its ambitious mission with four distinct program elements:

1) Qualified secular students are selected and paired with struggling Haredi colleagues to provide personal and customized academic support and tutoring. Haredi students receive 120 hours of one-on-one academic support per semester in the areas of English, science, mathematics, computer science and software engineering, and other fields of study.

2) Haredi students provide their secular counterparts with mutually-respectful study of classical Jewish texts from Torah, Talmud, philosophy and law while engaging in meaningful discussion and analysis.

3) Participants in the paired study program are provided with communal educational and dialogue events such as tours of Haredi neighborhoods and yeshivas, and introductions to Haredi music, culture and Jewish holiday observance.

4) A newly-built alumni network provides program participants with follow-up resources, professional networking opportunities, sustained motivation and cultural dialogue, and facilitation of jobs placement.

The target population includes Haredi and non-Haredi (secular, Conservative, Modern-Orthodox) university students, ages 22-35 in Jerusalem, the Tel Aviv metropolitan area, Haifa and Be’er Sheva. In time, students within this age range will be recruited from new centers in Ashdod and Safed.