מדברות עברית | نتكلّم العبريّة | Speaking Hebrew

מדברות עברית | نتكلّم العبريّة | Speaking Hebrew
מדברות עברית | نتكلّم العبريّة | Speaking Hebrew

The project was founded in March 2013 with a goal of teaching basic conversation skills in Hebrew to women from East Jerusalem.

المشروع تاسس في مارس 2013, هدف البرنامج هو تعليم اساس اللغة العبرية للنساء من شرق القدس.

2017-08-23T10:09:08+00:00שפות|